Skład Stałych Komisji Rady Gminy Sypniewo

Kadencja 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna

Lp.

Nazwisko i Imię Funkcja

1.

 Kosakowska Danuta Bożena Przewodnicząca Komisji

2.

 Budny Piotr Członek Komisji

3.

 Dworecki Andrzej Leszek Członek Komisji

4.

 Gutowski Krzysztof Członek Komisji

5.

 Nadobnik Artur Bartłomiej Członek Komisji

 

Komisja do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

 Budny Piotr

Przewodniczący Komisji

2.

 Grono Rafał

Członek Komisji

3.

 Gutowski Krzysztof 

Członek Komisji

4.

 Kosakowska Danuta Bożena

Członek Komisji

5.

 Kosakowski Mariusz Michał

Członek Komisji

6.

 Kwiatkowski Krzysztof

Członek Komisji

7.

 Majkowski Piotr

Członek Komisji

8.

 Szewczak Dariusz Andrzej

Członek Komisji


Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Budżetu Gminy

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

 Mamiński Marek

Przewodniczący Komisji

2.

 Dworecki Andrzej Leszek

Członek Komisji

3.

 Glinka Grażyna

Członek Komisji

4.

 Milewska Honorata 

Członek Komisji

5.

 Nadobnik Artur Bartłomiej 

Członek Komisji

6.

 Olkowska Ewa

Członek Komisji

 

Komisja skarg, wniosków i petycji

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Gutowski Krzysztof

Przewodniczący Komisji

2.

 Milewska Honorata

Członek Komisji

3.

Szewczak Dariusz Andrzej

Członek Komisji

Dodatkowe informacje