Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na od Rafal 12
Zawiadomienie o zwołaniu XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2023 r. Rafal 45
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o odwołaniu przetargu. Rafal 57
Zawiadomienie Wód Polskich z dnia 02.02.2023 Rafal 90
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Milena Majkowska 124
Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.01.2023 r. Milena Majkowska 150
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2023 r. Milena Majkowska 199
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr UG.6733.9.1.2022 Joanna Guzowska 207
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych w miejscowości Bierzyce-Stara Wieś. Roman Gisztarowicz 204
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 219
Obwieszczenie Nr UG.6733.8.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 211
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 241
Obwieszczenie o postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej. Rafal 223
Informacja w sprawie zakupu węgla Rafal 272
Obwieszczenie z dnia 26 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Joanna Guzowska 279
Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych Kinga Świercz 316
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 września 2022 r. Rafal 301
Dodatek węglowy Kinga Świercz 341
Zawiadomienie o zmianie wniosku Klaudia Maluchnik 387
Obwieszczenie UG.6733.5.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 423
Obwieszczenie Nr Bl.ZPU.5.534.9.2022.MG o zebranym materiale dowodowym Joanna Guzowska 457
Obwieszczenie Nr 6733.6.6.2022 z dnia 10.08.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 376
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2022 Milena Majkowska 406
OBWIESZCZENIE UG.6733.6.1.2022 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Milena Majkowska 399
Obwieszczenie Nr 6220.2.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Wiktor Rawa 387
Obwieszczenie Nr 6733.2.2022 z dnia 06 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 458
Obwieszczenie Nr UG 6220.2.2022 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. Wiktor Rawa 423
Obwieszczenie Nr 6733.2.1.2022 Milena Majkowska 478
Obwieszczenie Nr 6733.1.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 455
Obwieszczenie Nr 6733.1.5.2022 z dnia 07 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Rafal 479
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie kultury i sportu pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnych uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 455
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 23 lutego 2022 r. Rafal 467
Obwieszczenie Nr UG.6220.1.2022 Wójta Gminy Sypniewo Wiktor Rawa 516
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK - sprostowanie błędu pisarskiego Rafal 497
PROJEKT Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo na rok 2022. Wiktor Rawa 488
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.1.2022 Rafal 567
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK Rafal 536
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.4.2021 Wiktor Rawa 555
Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Sypniewie Monika Dembińska 484
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie. Wiktor Rawa 541
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2021 z dnia 20 października 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 543
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. Milena Majkowska 569
Obwieszczenie Nr 6733.4.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Milena Majkowska 558
Zawiadomienie o wydaniu decyzji UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 583
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-O.7533.19.1.2021.KM z dnia 7 września 2021 r. Wiktor Rawa 602
Zawiadomienie Nr 6220.3.2021 z dnia 08 września 2021 r. Wiktor Rawa 588
Zawiadomienie Nr 6220.4.2021 z dnia 29 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 542
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sypniewo Grzegorz Idzikowski 607
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2021 o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 577
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Roman Gisztarowicz 617
Zawiadomienie Nr UG.6220.3.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 584
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 576
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.1.2021 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafal 586
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Rafal 589
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 562
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UG.6220.1.2021 Wiktor Rawa 554
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2020 rok Rafal 595
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego. Rafal 562
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Milena Majkowska 599
Zawiadomienie o zwołaniu XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rafal 622
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 5 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 636
Zawiadomienie Nr UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 694
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 w zakresie kultury i sportu pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 678
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2019 r. Rafal 754
Zawiadomienie o zwołaniu XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 30 grudnia 2020 r. r. Rafal 733
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 773
Obwieszczenie Nr 6733.5.3.2020 z dnia 30.11.2020 r. o wydaniu decyzji Nr UG.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze światłowodem w celu zasi Joanna Guzowska 896
Zawiadomienie o zwołaniu XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 października 2020 r. Rafal 822
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 418
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2020 Rafal 758
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 775
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 809
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 802
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 808
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 794
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 833
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 874
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 820
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 843
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 857
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 859
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 851
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 859
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 846
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 806
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 852
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 853
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 818
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 828
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 930
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 867
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 864
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 910
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 922
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 952
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 929
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 964
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 1103
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 930
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 908
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 903
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 902
Plakat informacyjny Angelika Beczak 850
UG.6220.5.2020 Rafal 901
UG.6220.4.2020 Rafal 923
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 901
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 961
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 931
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 974
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 1140
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 953
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 976
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 994
UG 6733.8.2019 Rafal 1073
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 971
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 988
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 1020
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 966
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 989
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 981
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 961
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 996
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 1021
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 986
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 1013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 954
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 1014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 996
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 863
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 919
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 994
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 940
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 976
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 992
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 967
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 1002
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 1022
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 1025
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 1036
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 1047
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 832
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 1077
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 1008
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 1046
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1100
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1173
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 1195
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 1128
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 1068
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 1131
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1083
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1099
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 1114
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 1142
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 1160
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 1153
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1139
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 900
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 1224
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1109
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1125
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 1213
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 1203
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 1148
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 1180
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 1147
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 759
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 1295
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 1267
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 1216
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1307
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 1278
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 1332
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 1381
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 1347
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 1363
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 1323
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 1324
UG 6232.3.2017 Rafal 731
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 1313
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1307
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 1236
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 1324
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 1427
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 1397
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 1435
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 1363
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 1463
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 947
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 957
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 933
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 1009
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 1013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 981
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 964
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 909
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 969
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 1333
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 817
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 1323
UG 6232.1.2017 Rafal 937
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 1294
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1318
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 1347
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 1371
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 1375
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 1315
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 1373
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 1414
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 1417
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 1690
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 1486
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 1453
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 1492
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 1425
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 1062
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 1934
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 1588
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 1584
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 1508
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 1727
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 1737
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 1744
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 1695
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 1684
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 1625
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 1617
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 1577
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 1620
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 1635
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 1607
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 1614
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 1610
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 1649
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 1596
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 1536
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 1619
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 1600
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 1629
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 4281
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 1856
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2140
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1886
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2059
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 2099
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 1449
Studium uwarunkowań Gminy Sypniewo Rafal 375

Dodatkowe informacje