Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o zwołaniu XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Rafal 8
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w obrębie Zalesie Wielkie, gmina Sypniewo. Rafal 9
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr Bl.ZUZ.5.4210.174.2023.MG Rafal 16
Obwieszczenie UG. 6220.6.1.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 72
Obwieszczenie nr UG.6733.2.5.2023.JG o wydaniu decyzji znak UG.6733.2.2023.JG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce o nr. ew.: 17/2 w miejscowości Glinki-Rafały, gm. Sypnie Joanna Guzowska 85
Obwieszczenie nr UG.6220.4.1.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w obrębie Zalesie Wielkie, gmina Sypniewo". Rafal 90
Obwieszczenie nr UG.6733.1.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Rafal 163
Zwołanie XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Rafal 165
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 182
Postanowienie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.3.7.2023 z dnia 7 lipca 2023 r. Milena Majkowska 211
Współpraca z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Rafal 181
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy Zespole Placówek Oświatowych w Sypniewie. Administrator 147
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2022 rok. Rafal 179
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 Joanna Guzowska 164
Uchwała Nr LIV/367/23 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego. Rafal 194
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022. Izabela Moroniewicz 107
Sprzedaż końcowa węgla. Joanna Guzowska 251
Postanowienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Rafal 252
Obwieszczenie UG.6220.2.7.2023 Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,372 km" Milena Majkowska 258
Uchwała Nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rafal 334
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Anita Kowalska 319
Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo. Rafał 358
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na od Rafal 354
Zawiadomienie o zwołaniu XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2023 r. Rafal 417
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o odwołaniu przetargu. Rafal 401
Zawiadomienie Wód Polskich z dnia 02.02.2023 Rafal 418
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Milena Majkowska 393
Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.01.2023 r. Milena Majkowska 427
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2023 r. Milena Majkowska 487
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr UG.6733.9.1.2022 Joanna Guzowska 471
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych w miejscowości Bierzyce-Stara Wieś. Roman Gisztarowicz 474
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 485
Obwieszczenie Nr UG.6733.8.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 478
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 511
Obwieszczenie o postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej. Rafal 449
Informacja w sprawie zakupu węgla Rafal 535
Obwieszczenie z dnia 26 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Joanna Guzowska 548
Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych Kinga Świercz 615
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 września 2022 r. Rafal 593
Dodatek węglowy Kinga Świercz 630
Zawiadomienie o zmianie wniosku Klaudia Maluchnik 666
Obwieszczenie UG.6733.5.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 710
Obwieszczenie Nr Bl.ZPU.5.534.9.2022.MG o zebranym materiale dowodowym Joanna Guzowska 751
Obwieszczenie Nr 6733.6.6.2022 z dnia 10.08.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 638
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2022 Milena Majkowska 692
OBWIESZCZENIE UG.6733.6.1.2022 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Milena Majkowska 668
Obwieszczenie Nr 6220.2.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Wiktor Rawa 658
Obwieszczenie Nr 6733.2.2022 z dnia 06 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 729
Obwieszczenie Nr UG 6220.2.2022 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. Wiktor Rawa 714
Obwieszczenie Nr 6733.2.1.2022 Milena Majkowska 737
Obwieszczenie Nr 6733.1.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 726
Obwieszczenie Nr 6733.1.5.2022 z dnia 07 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Rafal 751
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie kultury i sportu pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnych uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 706
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 23 lutego 2022 r. Rafal 734
Obwieszczenie Nr UG.6220.1.2022 Wójta Gminy Sypniewo Wiktor Rawa 776
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK - sprostowanie błędu pisarskiego Rafal 771
PROJEKT Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo na rok 2022. Wiktor Rawa 760
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.1.2022 Rafal 843
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK Rafal 794
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.4.2021 Wiktor Rawa 821
Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Sypniewie Monika Dembińska 762
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie. Wiktor Rawa 835
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2021 z dnia 20 października 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 809
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. Milena Majkowska 839
Obwieszczenie Nr 6733.4.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Milena Majkowska 812
Zawiadomienie o wydaniu decyzji UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 831
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-O.7533.19.1.2021.KM z dnia 7 września 2021 r. Wiktor Rawa 858
Zawiadomienie Nr 6220.3.2021 z dnia 08 września 2021 r. Wiktor Rawa 839
Zawiadomienie Nr 6220.4.2021 z dnia 29 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 781
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sypniewo Grzegorz Idzikowski 863
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2021 o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 834
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Roman Gisztarowicz 884
Zawiadomienie Nr UG.6220.3.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 835
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 825
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.1.2021 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafal 821
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Rafal 833
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 822
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UG.6220.1.2021 Wiktor Rawa 799
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2020 rok Rafal 883
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego. Rafal 793
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Milena Majkowska 855
Zawiadomienie o zwołaniu XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rafal 844
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 5 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 882
Ogłoszenie o wyborze ofert Roman Gisztarowicz 245
Zawiadomienie Nr UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 917
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 w zakresie kultury i sportu pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 890
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2019 r. Rafal 982
Zawiadomienie o zwołaniu XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 30 grudnia 2020 r. r. Rafal 974
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 991
Obwieszczenie Nr 6733.5.3.2020 z dnia 30.11.2020 r. o wydaniu decyzji Nr UG.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze światłowodem w celu zasi Joanna Guzowska 1103
Zawiadomienie o zwołaniu XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 października 2020 r. Rafal 1063
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 666
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2020 Rafal 989
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 1026
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 1046
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 1039
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 1032
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 1016
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 1053
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 1113
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 1043
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 1080
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 1109
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 1072
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 1063
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 1091
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 1065
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 1027
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 1082
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 1082
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 1041
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 1036
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 1155
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 1111
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 1104
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 1122
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 1143
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 1165
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 1155
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 1182
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 1326
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 1158
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 1125
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 1146
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 1123
Plakat informacyjny Angelika Beczak 1085
UG.6220.5.2020 Rafal 1120
UG.6220.4.2020 Rafal 1136
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 1119
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 1192
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 1152
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 1193
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 1397
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 1182
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 1205
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 1225
UG 6733.8.2019 Rafal 1314
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 1189
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 1234
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 1255
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 1180
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 1206
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 1187
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 1181
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 1210
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 1245
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 1191
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 1235
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 1162
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 1222
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 1224
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 1060
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 1141
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 1219
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 1168
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 1186
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 1210
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 1195
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 1215
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 1254
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 1234
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 1250
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 1282
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 1066
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 1301
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 1218
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 1262
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1300
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1399
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 1404
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 1350
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 1281
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 1352
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1294
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1323
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 1332
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 1354
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 1366
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 1372
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1355
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1059
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 1435
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1330
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1353
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 1407
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 1409
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 1383
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 1393
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 1370
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 948
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 1507
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 1480
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 1430
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1519
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 1497
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 1532
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 1595
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 1551
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 1573
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 1524
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 1505
UG 6232.3.2017 Rafal 890
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 1539
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1527
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 1449
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 1549
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 1653
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 1616
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 1651
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 1600
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 1693
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 1108
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 1121
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 1094
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 1164
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 1170
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 1129
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 1131
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 1074
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1141
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 1538
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 1034
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 1533
UG 6232.1.2017 Rafal 1130
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 1522
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1520
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 1569
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 1601
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 1598
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 1534
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 1610
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 1633
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 1631
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 1939
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 1708
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 1681
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 1725
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 1661
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 1218
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 2168
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 1831
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 1807
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 1703
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 1940
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 1948
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 1966
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 1919
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 1917
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 1861
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 1822
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 1819
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 1846
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 1853
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 1830
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 1835
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 1816
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 1885
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 1809
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 1740
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 1827
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 1830
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 1840
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 4696
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 2095
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2361
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 2067
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2295
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 2349
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 1665
Studium uwarunkowań Gminy Sypniewo Rafal 613

Dodatkowe informacje