Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Gąsewo o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działkach o nr. ew. 87 w obrębie Milena Majkowska 4
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się. Milena Majkowska 17
Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu. Rafal 28
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Anita Kowalska 55
Postanowienie nr 8/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Sypniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Izabela Moroniewicz 159
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sypniewo na lata 2024-2039 Angelika Chrzanowska 271
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2115W Jarzyły - Chełchy - Glinki na o Milena Majkowska 254
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Joanna Guzowska 223
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.5.2023.JG o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku gospodarczego na działce o nr ew. 44/2 w miejscowości Biedrzyce-Stara Wieś, gmina Sypniewo. Joanna Guzowska 139
Zawiadomienie o zwołaniu L Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Ewa Pojawa 83
Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego Milena Majkowska 75
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7 grudnia 2023 r. Joanna Guzowska 92
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2.2023.JG o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 133
Zawiadomienie o zwołaniu XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Ewa Pojawa 107
Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Ewa Pojawa 130
Wójt Gminy Sypniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej. Rafal 170
Obwieszczenie nr UG.6220.6.5.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie torfu i piasku (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej) na części działek nr Rafal 161
Zawiadomienie o zwołaniu XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Rafal 205
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w obrębie Zalesie Wielkie, gmina Sypniewo. Rafal 262
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr Bl.ZUZ.5.4210.174.2023.MG Rafal 306
Obwieszczenie UG. 6220.6.1.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 346
Obwieszczenie nr UG.6733.2.5.2023.JG o wydaniu decyzji znak UG.6733.2.2023.JG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce o nr. ew.: 17/2 w miejscowości Glinki-Rafały, gm. Sypnie Joanna Guzowska 295
Obwieszczenie nr UG.6220.4.1.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w obrębie Zalesie Wielkie, gmina Sypniewo". Rafal 259
Obwieszczenie nr UG.6733.1.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Rafal 318
Zwołanie XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Rafal 324
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 355
Postanowienie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.3.7.2023 z dnia 7 lipca 2023 r. Milena Majkowska 373
Współpraca z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Rafal 352
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy Zespole Placówek Oświatowych w Sypniewie. Administrator 294
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2022 rok. Rafal 339
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 Joanna Guzowska 328
Uchwała Nr LIV/367/23 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego. Rafal 345
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022. Izabela Moroniewicz 246
Sprzedaż końcowa węgla. Joanna Guzowska 417
Postanowienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Rafal 410
Obwieszczenie UG.6220.2.7.2023 Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,372 km" Milena Majkowska 396
Uchwała Nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rafal 493
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Anita Kowalska 494
Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo. Rafał 507
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na od Rafal 512
Zawiadomienie o zwołaniu XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2023 r. Rafal 575
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o odwołaniu przetargu. Rafal 557
Zawiadomienie Wód Polskich z dnia 02.02.2023 Rafal 579
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Milena Majkowska 570
Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.01.2023 r. Milena Majkowska 603
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2023 r. Milena Majkowska 644
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr UG.6733.9.1.2022 Joanna Guzowska 642
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych w miejscowości Bierzyce-Stara Wieś. Roman Gisztarowicz 633
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 640
Obwieszczenie Nr UG.6733.8.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 633
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 646
Obwieszczenie o postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej. Rafal 579
Informacja w sprawie zakupu węgla Rafal 699
Obwieszczenie z dnia 26 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Joanna Guzowska 700
Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych Kinga Świercz 761
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 września 2022 r. Rafal 748
Dodatek węglowy Kinga Świercz 794
Zawiadomienie o zmianie wniosku Klaudia Maluchnik 807
Obwieszczenie UG.6733.5.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 857
Obwieszczenie Nr Bl.ZPU.5.534.9.2022.MG o zebranym materiale dowodowym Joanna Guzowska 898
Obwieszczenie Nr 6733.6.6.2022 z dnia 10.08.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 786
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2022 Milena Majkowska 838
OBWIESZCZENIE UG.6733.6.1.2022 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Milena Majkowska 824
Obwieszczenie Nr 6220.2.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Wiktor Rawa 801
Obwieszczenie Nr 6733.2.2022 z dnia 06 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 866
Obwieszczenie Nr UG 6220.2.2022 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. Wiktor Rawa 856
Obwieszczenie Nr 6733.2.1.2022 Milena Majkowska 886
Obwieszczenie Nr 6733.1.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 870
Obwieszczenie Nr 6733.1.5.2022 z dnia 07 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Rafal 887
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie kultury i sportu pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnych uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 841
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 23 lutego 2022 r. Rafal 873
Obwieszczenie Nr UG.6220.1.2022 Wójta Gminy Sypniewo Wiktor Rawa 908
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK - sprostowanie błędu pisarskiego Rafal 924
PROJEKT Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo na rok 2022. Wiktor Rawa 895
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.1.2022 Rafal 981
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK Rafal 917
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.4.2021 Wiktor Rawa 970
Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Sypniewie Monika Dembińska 909
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie. Wiktor Rawa 987
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2021 z dnia 20 października 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 955
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. Milena Majkowska 986
Obwieszczenie Nr 6733.4.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Milena Majkowska 962
Zawiadomienie o wydaniu decyzji UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 954
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-O.7533.19.1.2021.KM z dnia 7 września 2021 r. Wiktor Rawa 994
Zawiadomienie Nr 6220.3.2021 z dnia 08 września 2021 r. Wiktor Rawa 977
Zawiadomienie Nr 6220.4.2021 z dnia 29 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 906
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sypniewo Grzegorz Idzikowski 1017
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2021 o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 967
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Roman Gisztarowicz 1027
Zawiadomienie Nr UG.6220.3.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 971
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 967
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.1.2021 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafal 956
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Rafal 961
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 948
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UG.6220.1.2021 Wiktor Rawa 940
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2020 rok Rafal 1026
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego. Rafal 940
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Milena Majkowska 993
Zawiadomienie o zwołaniu XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rafal 979
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 5 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 1012
Ogłoszenie o wyborze ofert Roman Gisztarowicz 389
Zawiadomienie Nr UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 1050
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 w zakresie kultury i sportu pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 1018
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2019 r. Rafal 1116
Zawiadomienie o zwołaniu XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 30 grudnia 2020 r. r. Rafal 1111
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 1121
Obwieszczenie Nr 6733.5.3.2020 z dnia 30.11.2020 r. o wydaniu decyzji Nr UG.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze światłowodem w celu zasi Joanna Guzowska 1249
Zawiadomienie o zwołaniu XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 października 2020 r. Rafal 1197
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 806
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2020 Rafal 1119
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 1169
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 1182
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 1170
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 1169
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 1146
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 1179
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 1249
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 1182
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 1239
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 1266
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 1205
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 1191
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 1221
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 1191
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 1173
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 1204
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 1223
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 1174
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 1173
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 1279
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 1256
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 1250
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 1263
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 1281
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 1294
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 1295
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 1327
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 1462
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 1312
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 1245
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 1283
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 1259
Plakat informacyjny Angelika Beczak 1229
UG.6220.5.2020 Rafal 1255
UG.6220.4.2020 Rafal 1274
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 1245
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 1330
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 1291
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 1332
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 1581
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 1321
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 1337
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 1364
UG 6733.8.2019 Rafal 1459
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 1321
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 1367
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 1389
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 1311
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 1332
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 1302
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 1324
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 1346
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 1379
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 1331
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 1371
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 1284
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 1352
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 1356
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 1196
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 1276
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 1351
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 1316
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 1322
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 1353
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 1337
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 1347
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 1406
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 1347
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 1393
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 1416
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 1182
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 1437
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 1353
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 1389
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1425
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1535
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 1537
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 1486
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 1424
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 1479
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1431
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1459
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 1465
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 1492
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 1494
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 1491
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1485
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1161
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 1572
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1466
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1484
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 1550
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 1550
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 1517
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 1525
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 1500
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 1076
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 1637
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 1627
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 1580
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1658
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 1632
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 1665
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 1723
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 1686
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 1707
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 1658
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 1622
UG 6232.3.2017 Rafal 1005
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 1678
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1663
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 1585
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 1681
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 1795
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 1746
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 1799
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 1735
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 1840
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 1213
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 1222
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 1194
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 1262
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 1274
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 1233
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 1242
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 1177
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1241
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 1660
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 1175
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 1675
UG 6232.1.2017 Rafal 1264
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 1651
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1641
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 1703
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 1733
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 1728
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 1670
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 1765
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 1772
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 1774
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 2095
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 1840
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 1812
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 1868
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 1807
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 1316
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 2313
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 1973
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 1942
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 1816
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 2080
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 2080
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 2116
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 2056
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 2059
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 1999
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 1968
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 1970
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 1989
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 1990
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 1970
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 1967
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 1940
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 2030
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 1943
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 1883
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 1965
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 1968
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 1972
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 5208
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 2230
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2498
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 2192
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2439
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 2500
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 1803
Studium uwarunkowań Gminy Sypniewo Rafal 784

Dodatkowe informacje