Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 19 grudnia 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sypniewo przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2022 r. Rafal 97
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sypniewo Roman Gisztarowicz 114
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sypniewie z dnia 10 listopada 2022 r. podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Sypniewie, w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 18 grudnia 2022 r. Rafal 133
Postanowienie Nr 18/2022 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sypniewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sypniewo zarządzonych na dzień 18 grudnia 2022 Rafal 129
Postanowienie Nr 17/2022 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Sypniewie Rafal 169
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 października 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sypniewo zarządzonych na dzień 18 grudnia 2022 r. Rafal 151
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 6 października 2022 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sypniewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Syp Rafal 180
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sypniewo w okręgu wyborczym nr 5 Rafal 238
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sypniewo Rafal 232

Dodatkowe informacje