Budowa boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w
Sypniewie.

Unieważnienie postępowania - zamieszczono 02-07-2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 5 - wzór umowy

Załączniki nr 1-4 i 6-7

5. Przedmiar robót

6. Dokumentacja techniczna-opis

7. Dokumentacja techniczna - rysunki 

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

 

Wybór najkorzystniejszej oferty - wprowadzono: 2018-03-26

Zapytanie ofertowe - wprowadzono: 2018-03-16

Budowa linii oświetlenia gminnego stadionu sportowego w miejscowości Sypniewo

Dodatkowe informacje