Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo w msc. Chojnowo, Olki, Boruty, Rawy

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu - wprowadzono: 2021-02-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wprowadzono: 2021-01-26

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono: 2021-01-15

1. Ogłoszenie o zamówieniu - wprowadzono: 2020-12-30

2. SIWZ - wprowadzono: 2020-12-30

3. Załączniki nr 1-5 - wprowadzono: 2020-12-30

4. Dokumentacja techniczna - załącznik nr 6 - wprowadzono: 2020-12-30

5. Przedmiary robót - załącznik nr 7 - wprowadzono: 2020-12-30

6. Kosztorysy ofertowe - załącznik nr 8 - wprowadzono: 2020-12-30

7. STWiORB - załącznik nr 9 - wprowadzono: 2020-12-30

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo w obrębie miejscowości Sławkowo, Dylewo, Sypniewo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wprowadzono: 2020-09-30

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono: 2020-09-22

Załącznik Nr 9 do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej - wprowadzono: 2020-09-16

Zapytanie do SIWZ - wprowadzono: 2020-09-11

Zmiana treści SIWZ - wprowadzono: 2020-09-11

Ogłoszenie o zamówieniu - wprowadzono: 2020-09-04

Pierwsza strona SIWZ - wprowadzono: 2020-09-04

SIWZ - wprowadzono: 2020-09-04

Załączniki do SIWZ - wprowadzono: 2020-09-04

Dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Sypniewo w sezonie grzewczym 2020/2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wprowadzono: 2020-08-24

Informacja z otwarcia ofert - wprowadzono: 2020-08-19

Ogłoszenie o zamówieniu - wprowadzono: 2020-08-12

SIWZ - wprowadzono: 2020-08-12

Załączniki do SIWZ - wprowadzono: 2020-08-12

Dodatkowe informacje